Christian-Georg Müller

Studiengang: M. Sc. Finance

Simon Wiesenäcker

Studiengang: B. Sc. Wirtschaftswissenschaften

Mentor für die Veranstaltung BACC (Accounting 1)

wiesenaecker[at]econ.uni-frankfurt[dot]de

Marcel Zuncke

Studiengang: M. Sc. Betriebswirtschaftslehre

Mentor für die Veranstaltung BACC (Accounting 1)

zuncke[at]econ.uni-frankfurt[dot]de

Top